van Oven. Oven. Gebeurtenissen. het „Boschhek” door J. Smit. Navor- De Haagsche St. Sebastiaansdoelen door Ro Oven. Buiten 338340. De Koninklijke Bibliotheek door Ro Buiten 352355. De kanonnengieterij in den Haag door Ro van Buiten 524—526, 543. Bosboom en scher 120—122. Het logement van Amsterdam door Ro van Buiten 241, 244-247. van Oven. De Koninklijke Schouwburg te 's Gravenhage door Ro van Oven. Buiten 24, 572.573. Het „Huis met den zilveren ketting” door Ro van Oven. Buiten 205, 208270. De communiebank der St. Agneskerk te den Haag door J. B. W. M. Möller. Opgang 3e jrg. 128—135. De nieuwe Transeptramen in de kerk van O. L. Vrouw van Goeden Raad te ’s Gravenhage door J. M. J. van Rooy en A. Molkenboer. Opgang 3e jg. 4960. De Haagsche plantsoenen en parken. Geïllustr. Ge meenteblad 4e jg. no. 5. Het Haagsche Zuiderpark. Geïllustr. Gemeenteblad 4e jg. no. 8. b. Geschiedenis en GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE 479

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 514