i H. M. Koningin Regeerings-jubileum door Dr. N. Japikse. De nummer. Hengelaars in den Haag door C. Bake. Navorscher 252—253. Een Haagsche straat in de eerste helft der zestiende (zeventiende) eeuw door C. Bake. Navorscher 111 114. Openbaar onderwijs te 's Gravenhage, in het midden der negentiende eeuw door C. Bake. Navorscher 118. van Toorop door E. Groe- van H. M. Koningin Wilhelmina vrouw en haar huis, Jubileums- Herinneringen uit de jeugd van Wilhelmina door J. Schuitenmaker Cz. Op de Hoogte, Augustus, aflevering. Gemeentelijke grond- Keller, Geïllustr. Gemeenteblad 4e jg. Het geweigerde kerkraam nevelt. Getij 141. Het geweigerde kerkraam door H. de Vries Groenevelt. Getij 158'159. La Haye diplomatique et mondain du Baron W. Snouckaert van De wording van het conflict tusschen Maurits en Oldenbarnevelt door S. P. Haak. Bijdr. Vad. Gesch. 5e Reeks X. sous la redaction Schauburg. en woningpolitiek door Mr. C. no. 8. en E. Bij het Jubileum van H. M. de Koningin Wilhelmina door Arn. Borret. Studiën C, 8396. 480 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 515