Ill GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 483 Marcellus Emants door H. Robbers. Elsevier II, 347. Ch. Dankmeijer door Alb. A. Plasschaert. Amst. Weekbl. 17 Maart. Marcellus Emants door J. A. N. Knuttel. Comm. Gids 677-679. Marcellus Emants door J. de Meester. Gids IV, 326—327. Louis Couperus door J. Muls. Vlaamsche Arbeid 307. Louis Couperus door H. Poort. Wil en weg II, 144—146. Marcellus Emants door F. Coenen, I. Gr. Nederland II, 724—735. Marcellus Emants door G. van Hulzen. Mork’s Mag. II, 225226. Eigen Haard 754.755. Marcellus Emants f door Willem Kloos. Nieuwe Gids II, 732-733. Louis Couperus door A. Plasschaert. Stem 3e jg. 683-685. Louis Couperus door G. F. Bouman. Studiën C, 411—426. van Scheltema. Louis Couperus door C. S. Adama Soc. Gids 819—822. Marcellus Emants door G. van E(ckeren). Guld. Winckel 161 163.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 518