484 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Marcellus Emants. Het Tooneel IX, 8688. weg II, 146. werkt. Kroniek Tilly Lus door Top Naeff. Amst. Weekbl. 17 Febr. P. Jhr. Mr. Th. H. F. Op de hoogte 97. Een uitstapje C. Bake. Buiten 101 103. Bij Willem Kloos door Benno J. Stokvis. Gulden Winckel 167—168. Een nobel leven Dr. Clara Meijer-Wichmann door Havelaar. Stem 3e jg. 10061009. van Constantijn Huygens in 1669 door Uit een 1688—1696). Vragen Johan Fabricius, hoe hij zwierf en October. Aflevering. Marcellus Emants door L. S. Wil en van Meurs als vriend. Studiën C, 123 184. Dr. H. E. van Gelder door Dr. W. Moll. Nederl. Archievenblad XXX, 2. Twee brieven aan Huygens door C. Bake. Vragen van den Dag 394—396. van Riemsdijk, oud-archivaris. Het 25-jarig tooneel-jubileum van Tilly Lus door F. L(apidoth). Het Tooneel 136—139. dagboek (van Const. Huygens, den zoon, van den Dag 970979.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 519