G.J. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 485 Welie door Willem Kloos. Nieuwe d. Instellingen Struycken herdacht door J. A. Veraart Beiaard. 8e jg. II, 332—354. De Koninklijke Bibliotheek door C. H. Ebbinge Wub- ben. Panorama 22 Aug. Jan de Witt Eeuw I, 4070. Simon Stevin door J. Rombouts. Dietsche Warande 159—168. Joannes Stalpert van Hoogewerff.) Nieuwe Gids II, 723—731. G. Rueb, beeldhouweres door H. de Boer. Op de hoogte 309—311. der Wielen (Het boek van Im Memoriam Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk door Dr. L. Lasonder. Nederl. Archievenblad XXX, 2. Aan Antoon van Gids II, 718-722. en Thorbecke door J. de Vries. Onze Den Haag, middelpunt van internationaal recht en en Vereenigingen. De Koninklijke Bibliotheek sedert 1905 door C. H. Ebbinge Wubben. Het Boek 12e Jg. No. 8, 257—274. Uit het pantheon onzer poëzie: Betje Wolff door C. S. Adama van Scheltema. Orpheus Nov. 36—43.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 520