I Gedenkboek bij gelegenheid van het Ziekenhuis van l van het 50-jarig bestaan den H. Johannes de Deo. Plan voor een Ziekenhuis voor de Afdeeling ’s Gra- venhage van het Nederl. Roode Kruis op een terrein aan den Ouden Scheveningschen Weg. Het huis, oud en nieuw XVI, 195-206. rechtspraak door M. Opgang 3e Jg. 714717, 749 752 en 774-777. en kunst, tentoon- 486 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE De Haagsche Academie voor Volkenrecht door H. Ch. G. J. van der Mandere. Vragen van den Dag 617-628. Het Burgerweeshuis en de Fundatie der Vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage. Geschiedkundige her inneringen. I Deel 1564—1864. Bij gelegenheid van de inwijding van het nieuwe gebouw Westeinde No. 15 voor de beide stichtingen en van het driehonderdjarig bestaan van het Burgerweeshuis. (Herdruk). II Deel 1864—1923. Bij gelegenheid van de inwijding van het nieuwe gebouw aan het Jozef Israëlsplein voor de beide stichtingen (door Jhr. Mr. J. H. van Reenen). Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der le ambachtsschool te ’s-Gra venhage, 187311 September.1923. e. Verzamelingen van wetenschap stellingen en schouwburgen. Kunstverzamelingen van ons vorstenhuis door C. Hof stede de Groot. Stemmen des tijds 12e jg., Jubileums- nummer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 521