GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE 487 De tentoonstelling Eigen Haard 833834. Jacob Maris in de Kunstzaal bij Kleykamp door A. Hallema. Ons eigen tijdschrift I, 118-119. Eerste Nederlandsche tooneelmaand te ’sGravenhage. Amst. Weekblad 24 Febr. Haagsch gedenkbordje door Discipulus Apollinis. Géïllustr. Gemeenteblad 8e jg. no. 9. De Katholieke letterkunde op de tentoonstelling voor Letterkunde in den Haag door H. Duurkes. Studiën C, 316—322. voor letterkunde door B. J. Stokvis. van letterkunde door C. de Hoogh. Van Konijnenburg's portretkunst door Alb. Plasschaert. Stem 3e jg. 993996. De zoogenaamde tentoonstelling voor letterkunde te ’s Gravenhage door W. C. Muller. Gulden Winckel 149—151, De tentoonstelling Getij 142—143. Notities betreffende de tentoonstelling van letterkunde door Henriette Mooy. Nieuwe Gids II, 808816. Opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling voor letterkunde door Albertine Draayer.de Haas. Onze Eeuw IV, 8995.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 522