2 2 7 16 17 KRONIEK OVER 1923. 1 Januari. Vijf 15 17 17 17 18 j van het tweehonderd- het kerkgebouw der Oud- de Juffrouw Ida-straat. het Internationaal Studenten van de „Commercieele en twintig-jarig bestaan der drukkerij „Trio'. Veertig-jarig ambtsjubileum van M. F. Mül ler, Boekhouder N klasse bij de Duinwater leiding. Veertig-jarig ambtsjubileum van C. F. Rade- maker, Technisch Hoofdambtenaar bij de Gemeentewerken Plechtige herdenking jarig bestaan van 1 Katholieken aan Aanvang van Congres. Zilveren ambtsjubileum van Dr. H. Schok- king, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Oprichting eener Haagsche afdeeling van de Nederlandsche Geneeskundige Vereeniging voor de Lichamelijke Opvoeding. Oprichting eener studie- en debatingclub ter verdediging der democratische beginselen in de R. K. Staatspartij. Overlijden van den bekenden boekverkooper van het Binnenhof J. D. Garnade. Overlijden van den oud-Kolonel der Artillerie W. Beyerinck. Officieele opening Club”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 524