2 2 2 Z. M. den 3 5 7 9 9 KRONIEK OVER 1923 491 28 1 van Mr. M. J. C. M. de Tweede Kamer der den oud-Kapitein-Luitenant Scheers. van Jhr. Mr. C. Feith, i het Departement van i Wetenschappen. Hoofdcommies bij het Depart, van Onderwijs, Kunsten en 27 Febr. Overlijden Wetenschappen G. R. Lobatto. van den Generaal-Majoor H. F. A. Giesbers, oud-Inspecteur van den Genees kundigen Dienst der Landmacht. Overlijden van ter Zee J. van 1 Maart. Zilveren ambtsjubileum Secretaris-Generaal van Onderwijs, Kunsten en Zilveren ambtsjubileum van den Administra teur bij het Departement van Oorlog A. J. Groustra. Overlijden van Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, oud-Rijksarchivaris en lid van den Hoogen Raad van Adel. Overlijden van Antoon Loran, oud-Adjunct- Rijksbouwmeester. In de 2e Ambachtsschool aan de De la Rey- kade wordt een cursus geopend voor piano- en orgelmakers. Bezoek aan de Residentie van Koning van Zweden. De plannen tot aanleg van het Zuiderpark worden door den Gemeenteraad goedgekeurd. Voor de leden van „die Haghe” houdt Dr. N. Japikse eene lezing: „Herdenking van het jaar 1672”, Zeventigste verjaardig Kolkman, Lid van Staten- G eneraal. Huldiging van den Kunstschilder F. P. Ter Meulen ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 526