27 29 2 9 27 492 KRONIEK OVER 1923 11 Maart. Overlijden den kunstschilder Charles 21 1 April. 35 25 28 30 van het nieuwe gebouw aan de Bilderdijkstraat. den oud-Hoofdleeraar aan de Beeldende Kunsten E. W. F. van Dankmeyer. Opening van de Kessler-stichting „Tehuis voor Onbehuisden.” Officieele opening van het R. K. Wijkver- plegingsgebouw, Deimanstraat hoek Ingen- houszplein. Officieele opening der Openbare Leeszaal Overlijden van Academie van Kerling. Huldiging, ter gelegenheid van zijn veertig jarigen dienst bij het onderwijs, van den Inspecteur-Generaal van het Nijverheids onderwijs H. J. de Groot. De directie der „Haagsche Courant” houdt ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van het blad eene druk bezochte receptie. In Hotel de Twee Steden wordt een bazar gehouden, georganiseerd door het „Comité tot Steun aan noodlijdende Russen”. De Kapel van het in de Residentie in garnizoen liggend regiment huzaren rukt voor de laatste maal met het regiment uit. Uit zuinigheids- overwegingen wordt de Kapel opgeheven. Vijf en twintig-jarig bestaan van de N. V. „Wasscherij Eigen Hulp”. Ir. R. A. van Sandick, Algemeen Secretaris van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs wordt bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubi leum gehuldigd. Het nieuwe Tehuis voor Onbehuisden aan de De la Rey-Kade wordt in gebruik genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 527