1 Mei. 2 7 11 den Com- 11 17 23 27 31 1 Juni. 29 29 2 5 KRONIEK OVER 1923 493 Notaris Ch. A. P. Pool, kapelaan P. van Hooft der het Westeinde. Afkondiging van de wet, waarbij de gemeente Loosduinen wordt toegevoegd aan het grond gebied der gemeente ’s-Gravenhage. Zeventigste verjaardag van den musicus Henri Völlmar. Overlijden van Notaris A. G. van Berkel. In Pulchri Studio wordt het „Congres van Gezondheidscommissiën in Nederland” ge opend. Viering van het veertig-jarig bestaan van het genealogisch-heraldisch genootschap „De Nederlandsche Leeuw”. Officieele opening door Wethouder Albarda van de L. O. Kopschoot aan de Vermeer- straat. Veertig-jarig dienstjubileum van missaris van Politie J. Aaltsz. Herdenking van het veertig-jarig bestaan van de school met den Bijbel aan de Van Ostade- straat. Overlijden van Mr. S. Gratama, Vice-Presi dent van den Hoogen Raad der Nederlanden. De Zuid-Afrikaansche Studentendag wordt ingeleid met eene receptie in het Museum van Mevrouw A. G. Kröller^Müller aan het Lange Voorhout. Overlijden van Overlijden van Theresia-kerk aan Hier ter stede is opgericht eene Christelijke Montessori-school. Vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van C. M. Schilt, Secretaris der hoofdredactie van „Het Vaderland”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 528