L. 2 Juni. 3 6 20 29 30 1 Juli. 2 7 14 494 KRONIEK OVER 1923 den Koning 12 23 hij op 13 van den oud-Referendaris bij het van Oorlog E. L. van Rtty- Opening van den electrischen tramweg den HaagW assenaar. Vijf-en-twintig-jarig priesterfeest van Pastoor F. A. M. Lucassen van de R. K. kerk aan de Brandtstraat. Bezoek aan de Residentie van van Noorwegen. Officieele opening in het Museum van Kunst nijverheid derafdeelingen Italiaansche Renais- saince-sculptuur en Egyptische Kunstvoort brengselen. Onthulling van het Van Hoytema-monument, hoek Willem Lodewijklaan en Willem Frederiklaan. Overlijden Departement tenberg. Afscheid van den heer J. A. de Jongh, een der getrouwe bezoekers van de Haagsche Beurs. Gedurende twintig jaren was de Beurs een der bekende figuren. Afscheid, na langdurigen dienst, van den Administrateur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek F. Fonck. De gemeente Loosduinen wordt bij de ge meente ’s Gravenhage gevoegd. Overlijden van den Arts P. van der Slooten, Dirigeerend Officier van Gezondheid 2e KI. Overlijden van den gepensioneerden Luite- nant-Generaal van het O. I. Leger M. Segov. Overlijden van M. Treur, Hoofdambtenaar bij den dienst der Gemeentewerken. Overlijden van J. Vreeburg, Hoofd der school aan de Falckstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 529