7 11 11 17 19 21 25 27 29 en het hunne van de KRONIEK OVER 1923 496 5 Sept. de Ambachtsschool lijke Koningin Wilhelmina-school in de Korendijkstraat te Scheveningen geopend. Algemeene dank- en bededag naar aanleiding van het zilveren regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. De Hoofd-Brandweerkazerne aan de Prinse- straat wordt buiten gebruik gesteld en het materieel overgebracht naar het Hoofdbureau van Politie. Vijftig-jarig bestaan van aan de Nieuwe Haven. Door Pastoor J. van den Berg wordt eene nieuwe R. K. Bewaar- en Fröbelschool aan de Schenkkade ingezegend. Overlijden van Mevrouw Suze la Chapelle- Roobol, Letterkundige. De Opper-Rabbijn van 's-Gravenhage A. van Loen herdenkt den dag, waarop hij vóór 50 jaren tot rabbijn werd bevorderd. De Minister van Binnenlandsche Zaken Landbouw biedt aan de deelnemers van Internationaal Tuinbouw-Congres en dames eene soirée aan in de Ridderzaal. Het nieuwe gebouw van het Burger Wees huis en der Fundatie van Renswoude aan het Jozef Israëls-plein wordt in gebruik genomen. Veertig-jarig dienstjubileum van den Boek houder bij de Centraal-Magazijnen Rijkstelegraaf L. N. Hoek. Op den laatsten dag, waarop hij als Plaat selijk Commandant in functie is, wordt de Kolonel W. Laatsman door vele hoofd en subalterne officieren, zoomede door de Koninklijke Militaire Kapel gehuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 531