29 Sept. 30 1 Oct. 9 18 19 26 30 3 Nov. 4 6 25 26 KRONIEK OVER 1923 497 V den Referendaris bij het De- Justitie F. L. G. Boucher, den Notaris J. P. F. N.Corbey. De Koninklijke Militaire Kapel brengt een aubade aan den aftredenden Inspecteur der Infanterie, den Generaal-Majoor W. H. C. Boellaard. De Hoofd-Ingenieur-Directeur der Telegrafie en Telefonie A. E. R. Colette verlaat den dienst en wordt bij die gelegenheid gehuldigd. Veertig-jarig ambtsjubileum als leeraar aan gymnasia enz. van Dr. E. J. Sicking, le Rector van het R. K. Lyceum voor meisjes. Honderd-jarig bestaan van het ziekenfonds Sociëteit „Wij zorgen voor elkander”. Congres van wege de Nederlandsche afdee- ling van den Wereldbond van Kerken, ter bespreking van het onderwerp: „Kerk en Oorlog”. Overlijden van partement van Overlijden van Veertig-jarig ambtsjubileum van den Notaris P. C. L. Eikendal. Overlijden van Mr. C. W. Vollgrafif, Vice- President van het Gerechtshof. Overlijden van den architekt L. A. H. de Wolf, Regent van het R. K. Weeshuis. Overlijden van den oud-Luitenant-Kolonel der Infanterie A. Copes van Hasselt. Gedachtenisrede van Dr. F. van Gheel Gil- demeester, des avonds in' de Groote Kerk, bij gelegenheid zijner veertig-jarige evangelie bediening, als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Opening eener luchtvaart-conferentie be treffende den luchtvaartdienst tusschen En- 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 532