KRONIEK OVER 1923 498 9 Nov. 13 14 14 17 19 26 11 Dec. 12 van den oud-Kapitein ter Zee van Dr. J. H. Gerretsen, Hof- i Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Overlijden van Mr. C. A. Bichon van IJsselmonde, oud-Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Naar aanleiding van het verblijf hier te lande van eene Chineesche Industrieele Missie, houdt de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, in tegenwoordigheid van den Chineeschen Gezant, eene receptie in het gebouw van zijn Departement. Overlijden van den oud-Minister van Water staat, Handel en Nijverheid P. W. van der Sleyden. Overlijden P. Heyning. geland, Nederland, Noord- en Oost-Duitsch- land, Zweden en Noorwegen. Huldiging van Dr. C. Hofstede de Groot bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag. Aan den Voorzitter der Nationale Land- storm-Commissie, L. F. Duymaer van Twist wordt een huldeblijk aangeboden voor den arbeid door hem bij de oprichting en de uitbreiding van den Vrijwilligen Landstorm verricht. Dr. H. E. Van Gelder houdt in Pulchri Studio voor de leden van „die Haghe” eene lezing over: „De beveiliging van den Haag in de 17e eeuw”. Veertig-jarig ambtsjubileum van den Contro leur bij het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf C. J. Nulle. Overlijden 1 prediker en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 533