501 ALPHABET1SCH REGISTER B. van Baljuw Balthazarsz, Floris Barbara, juffrouw. 467 105 493 Biz. 432 402 383 383 3 401 472 473 H. Barby, graaf de Barck, Matthijs Barel Barette Barlotte, la Barthold, Ernst Bas, W. J. M. de Basquin, mr. L. J. M. Basse Cour Caen, Jhr. mr. A. C. de la Batavia Bavius, professor Bax, F Baljuwschap van Delfland. 131 Baljuwschap van Kennemerland 131 Baljuwschap van Zuid-Holland 131 .218 272 Berber, uppermoer Berg, J. van den Berg, Willem van den. Bergambacht Bergen Bergen, E. Bergh L. v. Berkel. Berkel, A. G- van .349 .196 90 52, 271 85 125 39 394 219 197 383 105, 441 Bentinck van Rhoon, Willem 481 289 496 481 105 298 van488 van Heemstede, Jhr. Mr. d. 260 58 364 383 Beaune351 Beden99, 102, 144 Beek 89, 90, 91, 92, 150, 151,153, 156, 196, 197, 198 Beek wed. van Essen, Antonia van Beeklaan Beekman, dr. A. A. Beieren, Jacoba van Beieren, hertog Jan van Beieren, hertog Willem van België Benninck, Adriaan Benoordenhoutsche polder Benoordenhoutsche weg. Benten, van Benthuijsen Baefge295 Bake, C480, 484 Bakels, R. S481 Bakenes, Barthout van. .147 Bakhuizen, A383 Bakhuizen, F383 Balen. Dideric van den .184 109, 110, 115, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 133, 138, 139, 144, 148, 152, 153, 154, 168, 179, 170, 171, 172, 178, 199, 341 van Biz. Arbeidsbeurs454 Arckel, van273 Arckel, Jan van183 Are105 Arents, Trijn315 Arentsburg488 Armenraad 444, 459, 467 Armenspijskokerij446 Armenvergadering, Algemeene 453 454, 455, 456, 463, 465, 467 Armenzorg463 Artemis249 Arij de sceutteldraijer 333 Asmans, Dorothea Frederica 255 Assen, prof, van383 Assendelft, Claes van .162 Assendelft, Jan van 164, 216, 259 Assendelft, vrouwe van 299 Aved, Jacques André Joseph 59 Aylva, baron van 247 Aylva, mr. Hans Willem van 247

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 536