ALPHABETISCH REGISTER 507 Biz. a Geertken Geest Geestbrug Gelder, dr. H. E. van Gregorius, Paus Greshoff, J Biz. 476 497 224 269, 270 2 248 491 285 (n. 1) 356 386 153 386 48 36 Gevers Deijnootstraat Gheel Gildemeester, dr. F. van Gheest Gherijtsz, Willem. Gheijn, de Gibbons, Grinling. Giesbers, H. F. A. Giesen, G. van Giessen Gigh, advocaat van Gillis Gillisen, mr Godefroij Godshuizen Goedereede, Andries Quijrijns van433 Gogel35 Gosse, P252 Gothische Zaal495 Gottingen364 Gouda 391, 392, 395, 396, 402, 416, 417, 440 - - - - 274 .277 .440 .299 .440 467. 473 54 Gouden Hooft Goudt, Willem Goudtsche Sluijs Gout, Jacob. Goutcaede Graeff, Jhr. G. de Grafelijke Zaal Grafelijkheidsgrond 121, 149, 150 Graham386 Grandt, Guillaume148 Grasstraat.474 Gratama, mr. S493 Graven en Gravinnen van Hol land 52, 53, 70, 72 Gravenveen, 's 86, 87, 193 Gravenzande, ’s 179,183,201,202, 203 205 481 Fundatie van Renswoude, Bur ger Weeshuis en 496 G. Gael, Cornelia Jacoba 255 (n. 1) Gaïsfort (Gijsfort) prof.385 Garnade, J. D489 Gasthuispoort 361 (n. 1) Gasthuisstraat 267, (n.) 317 Gecommitteerden 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 54 Gedeputeerde Staten45 Geel386 Geelhand386 Geer, baron de385 Geerten hoechstraetsdochter 339 305 5, 90, 90, 201 5 1, 484, 490, 498 Gelderswoude441 Gemert, van386 Genealogisch-heraldisch genoot schap „De Nederlandsche Leeuw”493 Geniets, Thomas394 Gent351 Gent, Pacificatie van. 7 Gerritsz, Aernt80 Gerritszn, J293 Gerretsen, dr. J. H498 Geuzen5 Gevangenis451, 466' Gevangenpoort478 Gevers, Jhr470 Gevers geb. Mollerus, mevr. 376 Gevers Deijnoot, Jhr. mr. F. G. A468, 472 Gevers Deijnoot, Jhr. mr. W.Th. 463, 468, 472

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 542