ALPHABETISCH REGISTER 508 H. 490 492 495 476 480 386 91 384, 386 430 295 364 498 114 42 386 105, 106 255 384 74, 196, 198, 219 29 Hoejenbos, L460 Haagen, Matthijs van der Haagsche Courant Haagsche garnizoen Haagweg Haak, S. P Haarlem 5, 6, 100, 183, 224,271, 294, 315,390,392,393,394,419, 420, 421. 429,432,433,443. 454 28, 296 360 181, 187 386 74 455 386 487 39 64 385 492 365 van Biz. 320 218 313 385, 386 480, 482 90, 133, 142 105 57 480 1848 Haen, Andries de. Haesebroek, Ds. P. Haetscamp Hagen, ten Halfloosduinen Hall, minister van Hall, prof, van Hallema, A. Hamaker, prof. Hand- en spandiensten Hanneman, Adriaan Hanneman, Cornelia Hanneman, Pieter Hanneman, W. Haringh, Daniël Harmsen, Harm. Harnasch. Hartoghstraatje. Haserswoude Haslinghuis, dr. E. J. Hautain, Jhr. Alexander Havelaar, J Heemskerckstraat Heemstede Heerenstraat. Heerenveen Heerlijkheid Heidestraat Heliotroopstraat Hendrik. Prins Hendrikse, kastelein Henegouwen, Jan van Henegouwen, Willem van. Hengst Zoon, P. den Hert, Claijse den Hertogenbosch, ’s Griete, bakster Grieten, Jan Grietgen fluewelen oegen Groebe Groenevelt, E Groenmarkt Groenswoude Groen van Prinsterer, Huis van Grand- en woningpolitiek Grondwetsherziening van Groningen Groot, de Groot, H. J. de Groot, Hugo de Grootboek, Departement het Groote Halstraat Groustra, A. J. Guicherit 39 285 (n. 1) 491 386 Biz 252 328 88 249 311 105 91 105, 440 359 415 484 476 183 91 75, 86, 219 77, 78, 79. 80 474 475 463 369 205 113 384 109 224 Hervormden kerk, Synode der 46 Heukelom, van. Heulstraat Heusden. prof, van Heyde, der Heijn, boose Heijne, prof. Chr. Gr. G. Heijning, P Heijnn, Willem van Heijnsius, Anthonie Hiselij Hodenpijl. Hodges 386 Hoeffer, dr. 119, 175 Hoef kade

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 543