ALPHABETISCH REGISTER 515 Papestraat 167 P. van van Pabon, N. J Pabst van Bingerden, van. Palier Zoon Pallandt van Keppel, mr. F. W. F. T. baron van Pander, H 247 490 Biz. 343 (n. 1) 201 38, 64. 67, 454 201 406 477 388 42 378 376 96 388 388 365 293 70 388 384 Philippus provisor en van Rijnlandia Picot Pieneman, J. W. Pieneman Boelen, J. W Piet Heinstraat. Pieter den verlater Biz. Oost-Ambacht 85, 100, 190, 191, 193, 199, 213 Oostduinen451, 452 Oost-Escamp 181, 189, 192 Oostpleijn Oostpoort Oostveen Oostzee Oostenrijk, Maria van Oostenrijk, Maximiliaan Oosterbeek Oosterman, J. Th. Oostzanen, Jacob Cornelisz. van 351 Op den Hooff, L. P. Oranjezaal Orchideestraat Os, huis de Ostende Oude Hof Oude Zijl Oudelieden-Gesticht der Ned. Herv. Gemeente 490 Ouderkerk198 Ouderschie (Oudeschie) Zie Overschie. Oudewater Oudhuijs, Ds. Outhoirn, Willem van 472 23, 36 475 318 432 35 197 mr. Abraham 92 162 83 408, 433 134 van 134 197 495 Parochie Parijs Pastoorswarande Pauli, Antonio. Paulus Potterstraat Pauw Pauw, Adriaan Pauw, M. J. Pauw, M. S. Pauwelse Pulier Paijne Perrenet Perrenot, Pest-huis Pestel, professor Fred, Willem van364 Peters, C. H. 24, 56, 258 Philips153 Philips van Bourgondië 164, 271 Philips van Oostenrijk .281 Philips de Schoone Phillipps, Sir Thomas 369, 370, 371 373, 388 deken .105, 433 100 377, 385 104 (n.2), 105 (n). Oven, Ro van 478, 479, 488 Overschie (zie Ouderschie) 409, 410, 411 202 84 64 472 477 85 (n. 1) Pietersz., Claes 147, 193, 259, 272 Pietersz, Lubbrant 420 Pietersz, kapitein Willem 432 Pinto, notaris de451 Plaats. 88,89,90,91,92, 131, 132, 151, 160, 198, 199 Plantsoenen479 Plasschaert, Alb. 483, 487

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 550