ALPHABETISCH REGISTER 517 S. van Roijer Rozenburglaan, Oud Rubensstraat Rueb, G Ruhnken, professor Biz. .411 .475 .448 106 104 (n. 2) .388 mr. Gerard de Verbeeck, de fa. 15 197 388 492 315 91 450 331 157 94 491 407 74, 196 496 86 (n. 2) ixuLLe Rotterdam 105, 360 (n. 2), 363, 398, 408, 410, 411. 413, 415, 417, 428, 436, 441 64 477 477 485 364 Sabbathswandeling Saemweg Salm, van der Sandick, ir. R. A Sante, Heijn van Santsloot Sarphati, dr. Sasbout de brouwer Scatter, meester Claes Schagen Scheers, J. van Schelde Schenk Schenkkade Schenkweg Robbers, H. Rodd Rodere, Roder en Roeloffs, H. Roemer-Visserstraat Roessingh, dr Roggenbach—Ellinkhuijzen, weduwe Rom, N Rombout, J. Romero, Juliaan Roomhuis Roos Rooij, J. M. J. van Rose, J Rose, Valentin. Rossum, van Rossum, Maarten van Rotte .248 .377 .485 5, 411 .162 .447 .479 48 371 (n. 2) .388 4, 342 i 440, 441 Requesens Resedastraat. Revolutieakker Rewijck Reijnouts, Willem, R(h)eenen, prof, van Ridderschap v. Zuid-Holland 31,39 Riemer mr. J. de. 13, 14, 78, 142, 281. 282 Riemsdijk, Jhr. mr. Th. H. F. van484, 485, 491 Riemtalen105, 144 Rietmolen, Anna Catharina 246 482, 483 388 346 248 260 475 248 Biz, Rumph, Christiaan 247 Rumph, Christiaan Constantijn 247 - - - .247 365 5 22, 30, 66 .284 4, 39, 74, 99, 105, 106, 120, 121, 188, 196, 202, 204, 210, 211, 219, 417 Rijnsaterwoude105 Rijnsburg419, 420 Rijswijk74, 104, 105, 123, 198,204,488,490,499 Rijswijksche Sluis212 Rumph, Petrus Augustinus Rusland Ruychaver Ruychrock van der Werve, Jan126 (n. 1) Ruytenberg, E. L. van494 Ruijterstraat, de477 Rijgersman384 Rijksarchief 1, 8, 39, 46, 70 Rijksinkomstenbelasting463 Rijksmuseum Rijksontvanger Rijnland

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 552