ALPHABETISCH REGISTER 519 Bk. T. .477 .375 42, 57 55 62 92 dr. A. 485, 495 Suasso Suchtelen, van Superville, Emilie de Suppoosten van 499 debatingclub in de 489 38 Stuers, Victor de 24, 25, 50, 53, 54, 58 388 384 250 89 Suppoosten van den Hove Surcher Suriname Suijdelwijch Swellengrebel Swieten Swieten, Job van Sijmons dochter, Adriaen 485 310 O. A. 60 245, 254 27, 45, 50, 58 Staten-Generaal, Paleis der 48 Staten van Holland 19, 21, 22 31, 33, 34, 37, 38, 40. 41, 45, 88, 173, 177 Stationsweg Stellendam Stenographen Stenographic Stenographische Inrichting Sterlingstraat Steuncomité, Koninklijk Natio naal Stevin, S. Stieltjes, ir. E. H. Stokroosplein Stokroosstraat Stokvis, B. J. 459 9, 485 499 475 475 484, 487 Biz. Sparnaay, dr. K. F. 490 Specklin, Daniel9 Spiegel, G. J. v. d470 Spiegel, Laurens Pieter van de 42 Spiegel, W207 Spiegel Sr., G. J. v. d. 447, 448, 449 Spiegelsz, Pieter Kerstens 93 Splinter apothecar, Pieter 309 Splinter, burgemeester 309 Spui 85, 91, 105, (n.), 217, 313, 315 Staatscourant55 Staatsregeling van 1801 34 Stadhouder 6, 21, 30, 58 Stadhouderlijk kwartier 27, 33, 61 Stadhouderspoort. 20, 28, 26, 62 Stadwijk374 Stalpert, Jacob343 Stalpert van der Wielen, Jo annes Stalpt, Evertge. Star Numan, mr. Staring, mr. A. Staten-Generaal 6 388 58 105 388 396 285 295 Sijmons dochter, Margriete 305 Synode der Hervormde Kerk46 51 16 211 448 389 492 255 254, 255 Bouw- 495 495 Tak v. Poortvliet, mr. J. P. R. Tal, rabbijn Tanthof Tapijtweg Taxeira Tehuis voor onbehuisden Temminck, Anthony Temminck, Leonard Tentoonstelling van kunde Tentoonstelling, Jubileum Tentoonstelling van letterkunde 487 Tentoonstelling, Oranje-Nas- sau495 Struycken, prof. mr. A. H. Strijen, J. C. A. Studie- en R. K. Staatspartij Stuers, Jhr. Alphonse de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 554