JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE” OVER 1923 525 Totaal Mr. A. N. Patijn, burgemeester van Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden Leden. van de ledenlijst op 31 December 1923 is als De stand volgt H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Beschermvrouwe en Beschermheer der Vereeniging. H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. 's-Gravenhage, 1 1 7 9 578 11 607 Bestuur: Dit jaar waren aan de beurt van aftreden de heeren Mr. H. Zillesen en Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, in wier plaats door de ledenvergadering van 7 Maart 1923 werden gekozen de heeren Dr. H. E. van Gelder en Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Mr. M. Rijke, die her kiesbaar was, werd opnieuw tot bestuurslid benoemd. Hierop heeft zich het bestuur als volgt samengesteld: Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter. Dr. H. E. van Gelder, Onder-Voorzitter. F. C. van der Meer van Kuffeler, Secretaris. Jhr. Mr. W. G. Feith, Tweede Secretaris. Smit, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Dr. W. W. van der Meulen. Mr. M. Rijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 560