Verdere werkzaamheden. Ook Die Haghe heeft haar aandeel gehad in de voor bereiding van de zoo schitterend geslaagde, luisterrijke viering van de 25-jarige regeering van H. M. de Koningin. Zij was vertegenwoordigd in de commissie voor de his torische herdenking en in die voor de versieringen. Een subsidie is verleend aan de uitgave van het plaatwerk, getiteldDe residentie in vijf-en-twintig jaren.dat bezorgd is door de drukkerij Levisson en is samengesteld door den heer D. S. van Zuiden. Alle leden ontvingen gratis een op Zaterdag 28 Juli en gold een wandeling over de buitens van H. M. de Koningin onder Voorschoten en Wassenaar. Per stoomtram van 1.50 vertrok het gezelschap, dat uit ongeveer 70 personen bestond, van den Schenkweg. Bij het kasteel Duivenvoorde stapte het uit en daar nam de tocht een aanvang. Eerst wandelden de deelnemers naar het Jachtslot Ter Horst, dat van binnen bezichtigd werd. Een gedeelte van het gezelschap verdwaalde in den dool hof, waarbij ook de geleider zoek raakte. Hierdoor ont stond eenige vertraging, maar tenslotte waren allen weer vereenigd en opgewekt ging het verder over Eikenhorst naar Raaphorst, waar door sommigen de Seringenberg werd bestegen, door velen aan den voet een oogenblikje werd uitgeblazen. Langs den Leidschen straatweg bereikte het gezelschap Den Deyl en verkwikte zich hier aan eenige verkoelende dranken, Te half zes keerden de deelnemers per electrische tram, welke, eerst voor een kleine twee maanden geopend, op zich zelf een attractie vormde, naar den Haag terug, Al was de wandeling voor sommige oudere leden wat lang gevallen, het meerendeel bleek zeer voldaan over den genotvollen middag in de prachtige, rustige natuur. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 530

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 565