exemplaar. Naar aanleiding van de bij de bewerking van deze uitgave opgedane ervaringen, werd een adres gericht tot het Gemeentebestuur met het verzoek om maatregelen te nemen tot het meer systematisch verzamelen van stads gezichten uit den tegenwoordigen tijd. De bewerking der notarieele protocollen vindt geregeld voortgang. Het opplakken van de fiches-collectie vóór 1650 vordert langzaam en is nu genaderd tot aan de R. Met een verwijzing naar den aanhef van dit verslag, waarin is gewezen op den bedenkelijken achteruitgang van het ledental en een dringend beroep op de leden om de Vereeniging te steunen zooveel in hun vermogen is en mede te werken om het ledental weer op peil te brengen, sluiten wij dit jaaroverzicht af. „DIE HAGHE” OVER 1923 531

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 566