NAAMLIJST DER LEDEN 533 Bestuur Leden Aalst, dr. Th. van, Hugo de Grootstraat 75. Abbing, C. A., R. J. Schimmelpennincklaan 26. Aberson, mr. F. N. L., Bezuidenhoutsche weg 241. Aken, mr. N. A. M. van, Beeklaan 514. Alexander, A„ Van Speykstraat 193. Alphen, F. van, Rustenburgweg 2. Ament, J. B., Wilhelmina van Pruisenstraat 83. Ameyden van Duym-Heineken, Mevr, de wed. M. E. van, Riouwstr. 143. Andrée Wiltens, mr. M. L., Laurens Reaelstraat 4. Andriessen, W. C. N., Nassau Odijckstraat 6. Antheunissen, W., Acaciastraat 26. Askamp, W. A., Kranestraat 65a. Aumerie, F. L. G. d’, Prins Willemstraat 19. Backer, Jhr. W. J., Nassaulaan 1. Bake, mr. C„ Riouwstraat 19. Bakker Schut, P., Cornells Jolstraat 101. Bakker Schut, Mej. C. J., Frederik Hendriklaan 167. Bannier, mr. G. W., Hugo de Grootstraat 84. Barmen 't Loo, dr. J. H. J. van, Nassauplein 12. Bas, mr. J. H. de, Amsterdam, Marnixstraat 344. Bas-Scheurleer, Mevr, de wed. W. J. M. de, Nassaulaan 21. Bastet, F. D., Sweelinckstraat 14. Baud, Jhr. mr. V. R. K., Parkstraat 38. Becht, dr. C. L. G., Javastraat 54. Beeck Calkoen, mr. A. J. L. van. Rijnstraat 10. Beer Poortugael Barendregt, C. A. den, Laan van Nieuw Oost-Indië 133. Beeuwkes, L., Rijswijk, Leeuwendaallaan 12. Bekaar, A. A., Doetinchem, Kruisbergsche weg B 57. Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter, Lange Voorhout 94. Dr. H. E. van Gelder, Ondervoorzitter, Antonie Duyckstraat 155. F. C. van der Meer v. Kuffeler, Eerste Secretaris, Louise Henriëttestr. 15. Mr. J. W. Bok, Tweede Secretaris, Laan Copes van Cattenburch 50. J. Smit, Penningmeester, Louise de Colignystraat 49. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek, Malakkastraat 170. Jhr. dr. W. A. Beelaerts van Blokland, Wassenaarschekade 10. Mr. M. Rijke, Laan van Meerdervoort 178. Mr. H. Zillesen, Delistraat 37.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 568