NAAMLIJST DER LEDEN 541 Lunsingh Wichers, Jhr. 4 Obreen, mr. H. C-, Johan de Wittlaan 8. Opstellen, I. W., Bezuidenhoutsche weg 27. mr. J., Delft, Oude Delft 159. mr. J., Zoutmanstraat 9. Maas Geesteranus, H. G. J., Bankastraat 1 Macaré, Jhr. mr. dr. A. J. C. Rethaan, Antonie Duyckstraat 65. Maclaine Pont, mr. P., Laan Copes van Cattenburch 72. Maclaine Pont, W., Stadhouderslaan 19. Maesen, J. F. van der, Rutger Jan Schimmelpennincklaan 19. Mandere, H. Ch. G. J. van der, Jan van Nassaustraat 93. Martens, W., Anna Paulownastraat lila. Meerdink, dr. C. J. A., Frankenslag 21. Mees Hzn., G. J., Van Imhoffplein 2. Meester, W. A. F. de, Groot Hertoginnelaan 174. Meihuizen, dr. J„ Wassenaar. Mesdag-van Calcar, Mevr, de wed. G., Oude Scheveningsche weg 92. Meulen, F. P. ter, Nassau Dillenburgstraat 47. Meulen, dr. W. W. van der, Statenlaan 98. Michiels van Verduynen, mr. L. P. M. H. baron, Lange Vijverberg 15. Moerman, J. J., Valkenboschkade 121. Mol van Ótterloo, H. de, Driebergen, Huize De Horst. Molhuijsen, dr. J. A., Bazarstraat 18. Mondt Jr., A., De Ruyterstraat 44. Mos, mr. M. de, Badhuiskade 3. Moulijn, S„ Van Weede van Dijkveldstraat 101. Mouton, M., Nassauplein 16. Muller, dr. H. P. N., Bezuidenhout 273. Muller, mr. Joan, Bentinckstraat 139. Nathans, mr. W. M., Anna v. Saxenplein 1. Navis Hzn., L., Prinsegracht 53. Nederbragt, dr. J. A., Galileistraat 14. Nederburgh, mr. C. B., Vivienstraat 7. Neiszen, mr. F. H., Koninginnegracht 99. Niet, dr. A. J. de. Prins Willemstraat 25. Niet, dr. G. de, Keiserstraat 25. Nieukerken, J. J. van, Van Speykstraat 38- Nispen tot Sevenaer, Jhr. E. O. M. van, Prinses Mariestraat 33. Nouhuys, H. G. van, Hugo de Grootstr. 12. Nuhout van der Veen, Nijhoff, W., Lange Voorhout 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 576