F/ 1 ^hb^b^hhbhhhmi 1881. Het trappenhuis van i =y Ld n Hl Is IL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 71