DER STATEN-GENERAAL 55 eene midden de griffie reeks van ruime vertrekken, namelijk twee zeer groote aan de zijde van het Binnenhof en vier aan den Vijver- kant, gescheiden door een middengang met bovenlicht, die uitkwam op het portaal van de nieuwe trap. Onder de kolonnade, daar waar de griffie op het Binnenhof uitspringt, was een nieuwe hoofdingang gemaakt, toegang gevende tot eene vestibule, waarin eene getraliede af sluiting was aangebracht. Rechts van die afsluiting kwam men naar de bureaux van het departement van Water staat, terwijl links daarvan eene breede trap eerst west waarts en dan van een bordes oostwaarts naar een ruim portaal op de eerste verdieping voerde en van daar westwaarts zeer steil opging naar de, boven de trap open, tweede verdieping met aan de vier zijden een open portaal met balustrade. De zoldering van beide verdiepingen werd door acht kolommen gedragen. Dit trappenhuis ontving zijn licht door eene glazen dakbedekking. Het vormde nu het van het gebouw, waarop alle lokalen uitkwamen en de daarnaast gelegen kamers van de direc teuren van de Staatscourant en van de Stenographic aan de zijde van het Binnenhof; die van den voorzitter, van den commies-griffier en van den griffier aan den Vijverkant; aan den westkant de antichambre met de vergaderzaal en de binnengalerijaan den oostelijken kant de zes nieuwe vertrekken, waarvan vijf ten be hoeve van de afdeelingen. Deze kamers werden inge richt in zoogenaamden oud-Hollandschen stijl. Eene twee meter hooge lambriseering is eikenhout geschilderd, evenals de stuco plafonds. De zeer hooge mantels van de schoorsteenen in de vier vertrekken uitziende op den Vijver worden gedragen door vrouwenfiguren en zijn uitgevoerd in Belgisch zandsteen. De ruggen der schoorsteenen zijn van blauwe tegels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 72