o bi ~z. jP- -''>®'.fca, ils<.?‘w :iS' '^ée- V s3 .y-i mwC ^■■t> \c /C' S k ;A®ÏS SdiAVEXUAGH -n' ^,.,vX;,-Z /../.A.,. Z A4'1* -, t V -?ïJÏ-S«^' den ouden weg van Rijn weg van Reconstructie van den loop van Su auigiafi<C ^j^TF/e/S 'fauitWu-n s,- •5 Loósduinrn Arendsburg naar het Waalsdorpsche gebied en van den loop van den Monster naar ditzelfde gebied. \s -- A v -4 i .-•<_> 7/r//r77//L'7^ZvcZ’é/'cW^.-J -.- v„„ 7X’ xX'-A 7 .■^-. J><“' Z VT',- J" j£7 .7'^ \7. «Uk. »^Y. y< w^i’ohiy- .-, z J y è.y Si

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 7