DER STATEN-GENERAAL 63 gang is eene trap, welke voert naar den nog twee ver diepingen tellenden hoogen toren, waarop omstreeks 1758 eene achtkantige, na 1874 afgebroken, houten bovenverdieping, eigenlijk een koepel, was gezet, waar van het plat later voor de luchttelegraaf werd gebruikt, De zoldering boven de stadshouderstrap is zeer sierlijk bewerkt. In het midden, door arabesken omgeven, is in stuco eene groep engeltjes, die wegvliegende duiven trachten te grijpen, aangebracht. Dit plafond zal wel dagteekenen uit de achttiende eeuw, toen ook de trap hare tegenwoordige leuning verkreeg. Naast het nieuwe benedenlokaal is eene buitendeur gemaakt en eene trap, die op het portaal vóór de hal uitkomt en voor toegang tot de griffie dient. Na vele wederwaardigheden beschikt dus eindelijk de Eerste Kamer over doelmatige en fraaie ruimten. Maar toch blijft er nog een wensch bestaan en wei deze, dat 'ook aan het inwendige van de vergaderzaal de aandacht wordt geschonken. Verwijdering van de tribunes zal alleen mogelijk zijn bij verandering van de bestemming der zaal, maar wan neer eens de geldmiddelen het zullen toelaten, mogen de zeer eenvoudige electrische lampen door statige lichtkronen vervangen en de wanden en pilasters met betere kleuren beschilderd worden. Dat de groene gor dijnen, welke de zes nissen vullen, door sierlijke wand tapijten vervangen worden, zal wel tot de vrome wenschen blijven behooren. Mochten echter de wanden van tapijten voorzien worden, dan zal de Nederlandsche Senaat in eene van ’s Lands schoonste zalen in eene hem waardige omgeving vergaderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 83