DR. JAN VETH. JOZEF ISRAELS DOOR van Israels Op 27 Januari 1924 is het honderd jaar geleden geweest, dat Jozef Israëls in Groningen geboren werd. Na een paar Jaar ploeteren in zijn vaderstad, trok hij op zijn achttiende jaar naar Amsterdam, om daar onder J. A. Kruseman, en 's avonds ook aan de Academie onder J. W. Pieneman en Royer te werken. Drie jaar later ging hij zijn studies te Parijs voortzetten onder Picot, en ’s avonds weer aan de Ecole des Beaux-Arts, om zich in 1848 in Amsterdam te vestigen, waar hij na veel zoekens, en na een in 1855 vallend bezoek aan Zandvoort, dat hem een keerpunt bracht, allengs tot volle ontwikkeling kwam. Kort na 1870 verhuisde hij als een reeds beroemd schilder naar den Haag, waar hij tot zijn dood in 1911 aan de Koninginnegracht gewoond heeft. Daar is het, dat hij zijn rijpste en zuiverste kunst werken schiep. En naar buiten gold hij dan ook alge meen voor het hoofd van wat men de Haagsche school heeft genoemd. Vandaar dat de redactie van het Haagsche Jaarboekje hem, den grooten Haagschen meester, hier met een enkel woord herdacht wenscht te zien. De ongemeene kracht, welke de kunst in haar beste openbaringen zoo aangrijpend maakt, is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 84