JOZEF ISRAËLS 69 voor hun bestaan, en de weedom, die het laatste heen gaan brengt, uit spreken. Dat men er de stormen in ziet, die den sterveling bedreigen, de stormen die hem aan vuren, die hem opzwepen en die hem teisteren. Dat men er het anker in voelt van ons meest eigenlijke harteleven. Want zijn kunst weet ons het geheim van der men- schen levenswortel nader te doen komen, zij weet van hun bestaan ons de diepere roerselen bloot te leggen, zij weet de mare van hun illusiën, van hun beproevingen en van hun onafwendbare ontgoochelingen, zij weet het tragische van hun leven tot ons te brengen. De kunst van Jozef Israëls is in haar wezen een kunst van ware, warme menschelijkheid. En daarom, wat ebbe en vloed van voorbijgaanden smaak ook moge brengen, zal haar op den duur een blijvende plaats, ook in de harten van hen die na ons komen, verzekerd zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 90