DIE HAGHE DOOR N. J. PABON. t op ALS AMBACHT, PAROCHIE EN WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW x) Zijn hartelijken dank brengt hij aan alle ambtenaren van het Alg. Rijksarchief, die hem met hun rijke kennis steeds ter zijde stonden. Bij het ordenen van het administratief archief van de gemeente den Haag, deden zich telkens moeilijkheden voor b.v. met betrekking tot de bevoegdheden van baljuw en schepenen, burgemeesters, polderbesturen etc., die aan de hand van hetgeen reeds over de geschie denisvan dieHaghe geschreven was, bezwaarlijk opgelost konden worden. En aangezien een juiste kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van de toestanden administratief en rechterlijk gebied voorwaarde is voor het kunnen ordenen van een archief, werd met toe stemming van den archivaris der gemeente door den schrijver van dit artikel een onderzoek ingesteld op het Algemeen Rijksarchief om zich uit de archieven van de Graven van Holland, van de Rekenkamer en het Hof van Holland een inzicht te vormen over het ontstaan en de ontwikkeling van die Haghe. Wat dan volgt is het resultaat van die bronnenstudie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 91