WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 73 I. Die Haghe. Zie voor forest, pareus en warandeMr. J. Smit, Het Brabantsche jachtrecht vóór Karel den Stouten. 2) Zie in verband hiermede Mr. J. Smit in genoemd boek, bl. 8, over het recht van forest. Princenhage. Het zou de moeite loonen eens een ver gelijkende studie te maken tusschen de begrippen van forest, pareus en warande aan de eene zijde, welke uit het Frankische recht stammen en haghe aan de andere zijde, dat uit het Germaansche recht afkomstig is Zoodat we als conclusie het volgende kunnen opstellen een haag is een al of niet omtuind uit het algemeen geëximeerd gebied, in den regel behoorend bij het hof van een vorst, dat als zijn specifieke kenmerk heeft, juist dat het uit het algemeen geëximeerd, afgescheiden is, met de bedoeling, dat de grondheer, met volkomen uit sluiting van derden, alle gebruiksrechten op den grond mag uitoefenen, zooals daar zijn het jachtrecht, het weiderecht, het recht van landbouw, varkensteelt, ont ginning, turfdelven, houthakken, het recht van den wind, van visscherij, zwanendrift, etc. 2). Terwijl het verder onnoodig is te vermelden, dat zulk een haag natuurlijk direct door den vorst zelf of zijn ambtenaren wordt bestuurd. a. Grootte. Die Haghe was het gebied, dat de graaf te midden der in leen uitgegeven gebieden geëximeerd had voor zijn eigen uitsluitend gebruik. Het was begrensd het zijn de grenzen uit het begin der 15e eeuw, zooals ze in de volgende eeuwen ook gebleven zijnde oudste grenzen waren andere, maar dat zullen we in het hoofd stuk over de vorming van die Haghe nagaan in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 94