J W. MOLL. i Engelsche kerk, de Heer A. J. de Mare herdenkt de vóór 100 jaren gehouden veiling Meerman, van zoo veel belang voor het ontstaan van het Museum, waar hij de verzorger van is, terwijl de Heer Besanger de Duincommissie behandelt, die na zulk een belangrijke plaats te hebben ingenomen bij haar opheffing wel waar lijk uit den tijd was geraakt. Tenslotte zijn de gewone rubrieken: straatnamen, bibliografie, kroniek, jaarverslag en ledenlijst ook thans weer opgenomen. De illustraties zijn ditmaal bijzonder talrijk. Tegenover den titel is een afbeelding geplaatst van het gebouw Petrolea, dat wel als het belangrijkste bouwwerk, dat sinds de verschijning van het vorig Jaarboek tot stand is gekomen, mag beschouwd worden. Moge het Jaarboek evenals vorige jaren velen wel kom zijn. i L I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 9