EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 87 Deze laatste ontwikkeling is stellig van de drie de merkwaardigste. De twee vorige hebben wij getracht in de voorgaande bladzijden kort te schetsen. Als de tijd gekomen zal zijn om ook de nieuwste stadsont wikkeling te beschrijven, zal voor dengene wien dit te beurt valt zeker geen minder aantrekkelijke taak zijn weggelegd, dan de onze was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 104