zoek bleek voor die identificatie veel te zeggen te zijn. Ik vond namelijk transportbrieven van Anna Elisabeth Regenboog voor haar en namens Barthout Regenboog, controlleur van de convoyen en licenten te Maastricht, en van Johannis de Vignon, predikant van de Hervormde Gemeente te Rotterdam, gehuwd met Elisabeth Regen boog, te zamen eenige nagelaten kinderen en erfgenamen van Hendrik Regenboog, d.d. 22 April en 7 Mei 1740, betreffende een drietal huizen hier ter stede, en Dr, Doppler, Rijksarchivaris in Limburg, was zoo vriendelijk mij op mijn verzoek in te lichten, dat te Maastricht uit het huwelijk van dienzelfden Barthout Regenboog met Barbara Catharina Ghijssen werd gedoopt 17 April 1712 Maria Catharina Regenboog, die 4 September 1739, eveneens te Maastricht, trouwde met Leonardus Vrijthoff, welk echtpaar de grootouders zijn geweest van Johanna Henrietta Vrijthoff, die 1 Mei 1798 in het huwelijk trad met Mr. Pieter Beelaerts van Emmichoven, hetgeen tevens verklaart hoe deze portretten thans in het bezit van een van diens nazaten zijn. (REGENBOOG) UIT DE 17d= EN 18<1= EEUW. 93 Dochter van Hendrik Regenboog en Maria van Asperen, ge doopt in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage 23 Januari 1681.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 116