HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 114 van van De Spuipoort, in 1860 afgebroken, het Hof de gewezen telefooncentrale. 2) R. A., H. D. R. 2681, fol. 58. 3) B. - 4) H. D. R. 2681, fol. 51 vo., 53 vo. was de zuidelijke afsluiting en overspande de tegenwoordige Hofstraat ter plaatse. door de Spuipoort naar de Kapelsbrug af en aan naar de schepen, waarin de bovenbedoelde „registeren, brieven ende munimenten, wesende in de greffe”, 2) binnen het veiligommuurde Delft werden gevoerd. De Rekenkamer van Holland, die in de voorafgaande besprekingen betreffende de maatregelen van voorzorg natuurlijk haar aandeel had, hield zich eveneens voor den aftocht gereed en bergde op gelijke wijze de voornaamste archieven. In het ruime klooster van Sint-Aagten te Delft werden eenige vertrekken voor de ontvangst der colleges ingericht en Willem Janszoon de timmerman zorgde er voor het aanbrengen van „die a(r)marisen tot St. Aechten te Delf, omme onse papieren te leggen in de vluchtinge".3) Ook de procureur-generaal en de cipiers van de Gevangenpoort waren waakzaam geweest en nauw hadden de op verkenning uitgezonden boden bericht gebracht, dat „die vianden branden voor de stede van Leyden of de cipiers en een zestal dienaars van den procureur-generaal brachten de zwaargeboeide gevan genen op de gereedstaande wagens „tot Delft in de vangenisse” in meer zekere bewaring. 4) De voorzorgen waren niet vergeefsch geweestweldra betraden de vijanden ook den Haagschen bodem en beroofden er de blijkbaar weerlooze burgerij „so nauwe als zy konden.” Helaas vermochten wij van den aanval geen nadere bijzonderheden te ontdekken dan de weinige, die wij hier gaven en het bleef alzoo onopgehelderd, of de opgeroepen manschappen zich te voren tegen v. B., rekening 1523—1526, fol. 5 vo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 137