39200 3920 1960 38648 HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 148 Touchant les brantscatz. Sur quoy ont este payez Reste encoir a payez Goudgulden, florijn of achtentwintig wordt berekend tegen f 1.40 in ponden Hollandsch. 2) Verspreide collectie, Kamer 10, lijst I, no. 59a (Alg. Bestuur, 1469—1548) 3) Lees20e denier. voor zijn mede- niettemin eenigen twijfel het bedrag. Mij toch 46648 8000 Premiers potte le brantschat de ia Haye 28000 florins d or qui font Le 10e denier due brantschat porte 2800 florins d or font Le 5e 3) denier pour les dingmaistres porte 1400 florins d or qui font Zomme som van 25000 goudguldens x)> „daer sy 8000 rede off buerden, ende voor het ander namen sy ghysselaers totter tijt toe van die betalinghe’’. Wij zijn Jhr. Herberen dankbaar deeling, maar veroorlooven ons aangaande de hoegrootheid van kwam onder het oog een opgave van de geheele brandschat, 2) betreffende Den Haag, Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum, Huizen, Eemnes, Baarn, Schalkwijk, Woudenberg, Tul-en-’t Waal, Houten, Rijnswoude, Bunschoten, Cothen, Wageningen, Overlangbroek, Neerlangbroek, Hogelande, Leersum, Leusden, Ame- rongen en Bunnik, waarvan het op Den Haag be trekking hebbende gedeelte aldus luidt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 172