A. J. SERVAAS VAN ROOYEN 1839—1925 8 bezoek aan het archief, op de bijeen- „die Haghe’’ heeft hij zich niet meer het eerelidmaatschap had willen aanvaarden, de kaart van 1616 van Bos en Van Harn werd gereproduceerd, die in de vierde aflevering der Prentenuitgave onzer vereeniging is opgenomen en een blijvende herinnering aan van Rooyen’s historischen arbeid bedoelt te zijn. Kort daarop verhuisde hij wederom naar den Haag en hier heeft hij zijn laatste jaren gesleten. Enkele malen bezocht hij nog het Museum, één enkele maal bracht hij een komsten van vertoond. Zijn tijd was voorbij, maar den Haag in het alge meen, „die Haghe’’ in het bijzonder hebben reden Servaas van Rooyen niet zonder dankbaarheid te gedenken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 17