r ;iG' Reconstructie van den loop van den ouden weg van Rijnweg van van den Arendsburg naa: het Waalsdorpsche gebied en van den loop Monster naar düzelfde gebied. Scheveniiio’e r,.u.-r (VU,„„J,,,.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 18