10 LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER De juridische grens tusschen de ambachten Voorburg en Rijswijk liep vóór de 19e eeuw niet langs den Haag- schen Trekvliet, maar langs een lijn, die ter hoogte van de Broeksloot den Trekvliet sneed, naar het noorden toe tusschen den Binkhorst en den Trekvliet in liep en die naar het zuiden toe over het landgoed Cromvliet ging. [Zie voor oriëntatie de kaart van Cruquius van 1712]. Men houde in het oog, dat de oude grens tusschen die Haghe en Voorburg gevormd werd door de tegenwoor dige Schenkkade en Weteringkade. Willen wenu de voor malige grens tusschen Voorburg en Rijswijk wat nauw keuriger aanduiden,dan beginnen we bij het punt, waar nu de Scheepmakersstraat op de Weteringkade uitkomt. Die Scheepmakersstraat is een deel van de oude Daarbij komt, dat veelal de namen der Romeinsche stations in den loop der eeuwen zijn verloren gegaan en dat, wat ons land betreft, men in het onzekere ver keert, of de afstanden zijn aangegeven ffi milia dan wel in Gallische leugen 2.2 K.M,), zoodat het wel haast een hopeloos werk lijkt, de verschillende op de Peutinger kaart aangeduide stations terug te vinden. En vooral in de duinstreek zijn veel oude nederzettingen bovendien in den loop der eeuwen ondergestoven, wier bestaan voor goed verborgen blijft, als haar oude over blijfselen niet toevalligerwijze ontdekt worden. Door nauwkeurig archiefonderzoek mocht het schrijver dezes gelukken in de omgeving van 's Gravenhage twee oude wegen terug te vinden, waarvan men alle reden heeft, ze voor Romeinsche heerwegen aan te zien. Misschien dat deze wegen als we onze praemissen juist en voorzichtig stellen en onze conclusies met zorg trekken in staat zijn nieuw licht te werpen op dat tijdvak van de oudste geschiedenis van ons land, dat nog zoo in ’t duister ligt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 20