BIJLAGE. 186 en sal reysen, dan zy alsdan dagelycx hebben zullen zoe veel als andere crijsknechten, wesende onder den heere van Castre of andere capiteynen, voer zoe langhe tijdt als zy uuyt wesen zullen. Actum den 28ten Aprilis anno 1528 naer Paesschen. By Warmont, Colster, Jaspar, Benninck, bailliu, Pijnssen en procureur. (Uit het 3e mem. Sandelyn, fol. 207 vo.) (Van de onderteekeningen is de naam Benninck die van den Haagschen secretaris doorgehaalddat ook de baljuw teekent, stempelt het stuk tot een product van gemeenschappelijk overleg Hof, Rekenkamer en plaatselijk bewind).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 210