au Conseil d’ad- de bibliotheek gelegen 1), en zorg gedragen voor de hem toevertrouwde boeken, manuscripten en gravures. Dit alles was overeenkomstig zijn aanstelling tot „Custos” van de bibliotheek, want toen hij in 1807 tegelijk met mr. Stratenus voor dit ambt werd benoemd op een jaarwedde van f 1500. had men tevens gestipuleerd: dat hij vrije woning zou genieten, benevens het genot van vuur en licht. Men meene echter niet, dat Flament in het Mauritshuis op rozen heeft geslapen. Dat blijkt, wanneer wij de grieven vermelden, welke hij op 12 Nov. 1809 aan koning Lodewijk kenbaar maakte. Zijn be zwaren luidden aldus: 1. „qu’on n’a pas voulu l’admettre „ministration de la Bibliothèque. 2. „que son collége [mr. Stratenus, en remplacement „de mr. Bilderdijk], quoique beaucoup moins ancien „que lui, a le pas au devant de lui. 3. „qu’on veut lui óter son logement de la Biblio- „thèque; cequi lui parait non seulement injuste, mais „dangereux pour la Bibliothèque, qui a besoin d’etre „gardée, et dans laquelle il craint de voir des vols „l’hiver prochain, puisqu’on y a volé dernièrement 600 Livres de plomb”. Deze derde grief werd volgender wijze nog nader toegelicht: „la maison est maintenant totalement isolée; „le portier lui même est renvoyé dans un coin de la „cour, et peu de jours avant mon départ on a volé „plus de 600 Livres de plomb; et si je n’y avois pas „été logé, il était également facile d’enlever tout le „Cabinet de gravures. Les vols sont horriblement fré- 188 CHARLES SULPICE FLAMENT. Mr. Stratenus, zoowel als Bilderdijk, hadden feestelijk er voor bedankt, gelijk Flament nog elders in dit schrijven opmerkte, zich met zulk een slechte huisvesting te vergenoegen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 212