„divers réglements, rélatifs a cet object, et que Vous y „adjoutiez que Vous croirez nécessaire d’y faire pour „mieux rappeler les choses essentielles, et a l’exécution „desquelles je tiens beaucoup. D’abord aucun des deux „bibliothécaires ne doit avoir de rang au dessus de „l’autre; puisque monsieur Flament est le plus ancien, ,,il doit être nommé le premiermais tous deux sont „égaux en droit et en fonctions et en attributions „Quant au logement a la „Mauritshuis”, je ne veux „absolument que personne n’y loge; il ne doit pas y „avoir un sent foyer dans le batiment. Et enfin quant ,,a la sureté de la Bibliothèque, Vous en êtes respon- sable; Vous pouvez requérir [de] toute la bourgoisie ,,de la Haye, ou de la garnison, toute 1’assistence dont ,,on aura besoin”. Flament kon het zich derhalve voor gezegd houden in rang zou hij de gelijke zijn met Stratenus, doch 's nachts buiten het Mauritshuis moeten slapen. En wanneer hij overdag, zooals het ambt dat meêbracht, daar zijn werk zaamheden als bibliothecaris verrichtte, kon hij in den winter op geen verwarming rekenende haardstede op zijn kamer moest op hoog bevel afgebroken worden. Een paar soldaten van het garnizoen, of eenige leden van de burgerwacht zoo verlangde koning Lodewijk, hadden onder verantwoordelijkheid van den Minister in het vervolg ervoor te zorgen, dat men het lood niet meer van de daken stal, en dat dieven de boeken en handschriften in het Mauritshuis met rust lieten. Eerst na de inlijving van ons vaderland bij het Keizerrijk schijnt Flament zijn kamer in het Mauritshuis wederom voor goed te hebben betrokken; ik leid zulks af uit het deugdelijk gedocumenteerde artikel over hem in het Biogr. Woordenboek, dat door zijn bloedverwant, den voormaligen Rijksarchivaris van Maastricht A. J. A. 190 CHARLES SULPICE FLAMENT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 214