DOOR Dr. W. MOLL. Scheveningsch wapen HEEFT SCHEVENINGEN EEN EIGEN WAPEN GEHAD? Boven deze bladzijden past een titel met een vraag- teeken. Want met volkomen zekerheid is de gestelde vraag met de tegenwoordige gegevens niet op te lossen, hoewel het wel heel waarschijnlijk lijkt, dat Scheveningen nimmer een eigen, officieel gevoerd wapen gehad heeft. En hoe zou het ook? Het visschersdorp heeft nimmer een eigen, zelfstandig rechtsbestaan geleid. Het had geen eigen schepenbank, geen eigen magistraat, maar maakte deel uit van Den Haag. Een eigen zegel om schepen brieven mee te bezegelen, een eigen wapen om bij plechtige gelegenheden van overheidswege te gebruiken had het dus niet noodig. Het Haagsche zegel met na 1587 de Haagsche ooievaar werd immers evengoed voor Scheveningen gebruikt. Hoewel men dus geenszins een zou verwachten vindt men toch in verschillende boeken en gidsen van Scheveningen, het eerst in van Ollefen’s „Stads- en dorpbeschrijver” van 1793 van een wapen gesproken, dat, hoewel toen al in onbruik, zou hebben bestaan uit drie gekroonde, boven elkander geplaatste haringen in de natuurlijke kleur, op een blauw veld met daarboven de gravenkroon met 13 parelen. Dit wapen echter komt, zoover nu nog is na te gaan, slechts zeer enkele malen voor. Slechts twee voorbeelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 219