men het op een 18e-eeuwsch gemeente-museum bewaard groene zijde en vertoont, HEEFT SCHEVENINGEN EEN EIGEN WAPEN GEHAD 195 zijn bekend, al wordt ten onrechte nog een derde genoemd. In de eerste plaats vindt vaandel, dat thans in ons wordt. Het is vervaardigd van zooals op nevenstaande afbeelding te zien is, in het midden het bedoelde en hierboven beschreven wapen. Daaronder bevinden zich op een lint de woorden: Concordia constans, terwijl boven in het vaandel zijn aangebracht de wapens van Prins Willem V, Den Haag en Holland. Dit vaandel nu heet afkomstig te zijn van de Sche- veningsche schutterij en zou dan vermoedelijk van 1788 dateeren, jaar der reorganisatie van die schutterij. Inder daad lijkt dit waarschijnlijk, al is het niet gelukt de geschiedenis van dit vaandel na te sporen. Op 10 April 1872 is het door den Haagschen Raad voor het museum aanvaard als geschenk van den Heer C. Pabbruwe. De oude catalogus van het museum vermeldt„volgens mededeeling van den Heer Pabbruwe, die het voorwerp schonk, heeft dit vaandel waarschijnlijk behoord aan de schutterij van Den Haag. De schenker, Caspar P. heeft in de jaren 1793 en 1794 als luitenant gediend bij de compagnie, bekend onder den naam van het groene vendel”. Nu kan dit laatste niet waar zijn; wie in 1793 al luitenant is geeft 80 jaren later geen geschenken meer en dit doet ons ook eenigszins sceptisch staan tegenover de verdere mededeeling. Maar dat het een schutters vaandel is en dat het middelste wapen op Scheveningen doelt lijkt toch wel waarschijnlijk. We zijn dus, behoudens tegenbewijs bereid aan te nemen, dat hier het wapen werkelijk op een Scheveningsch vaandel gebruikt is. In de tweede plaats ontwaren we het wapen met de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 221