was, in het midden dus der 18e eeuw van haar ver sierselen voorzien. Toen dus was geen Scheveningsch wapen in gebruik en naar we van van Ollefen weten in 1793 evenmin. Mogen we nu alleen op grond van dat eene vaandel van ongeveer 1788 het bestaan van een Scheveningsch wapen aannemen? Het ontkennend antwoord schijnt niet twijfelachtig. Vermoedelijk heeft men in de pronkzieke 18e eeuw, toen men een fraai nieuw vaandel liet maken, een Scheveningsch wapen gecreëerd en er hoogst toepasselijk drie haringen voor genomen. Wellicht, dat het wapen van den zeven jaar te voren overleden de Huybert deze keuze heeft gesuggereerd. Maar door dit 18e eeuwsch bedenksel heeft het eeuwen oude visschersdorp nog geen officieel wapen verworven en wij zullen goed doen het verhaal, dat Scheveningen een eigen wapen zou gehad hebben, voorloopig te ver wijzen naar het rijk der fabelen. 198 HEEFT SCHEVENINGEN EEN EIGEN WAPEN GEHAD I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 225