HET ONTSTAAN VAN DEN NAAM „BACKERSHAGEN" DOOR M. J. F. W. VAN DER HAAGEN. Door toevallige omstandigheden n.l. doordat wij in het bezit kwamen van een genealogie van het geslacht Van der Hagen door Ds. Johannes van der Hagen be gonnen en in 1735 door Mr. Cornelis Backer vervolgd is het ons mogelijk den oorsprong van den naam van het landgoed Backershagen te verklaren. In het vervolg van genoemde genealogie door Mr. Cornelis Backer vinden wij vermeld, hoe de naam Backers hagen is ontstaan uit de samenvoeging van 's mans familie naam Backer met dien van zijn vrouw, zijnde Van der Hagen. Men leest er n.l.: „Maria Clara van der Hagen, geb. te Leyden 1703 Junij 17 trouwde te Amsterdam 1723 Dec. 14 Mr. Cor nelis Backer, zoon van Willem Backer Corneliszoon en van Magdalena de la Court Pietersdochter. Hij was geboren 1693 July 22. Advocaat practiserende in den Haag, scheepen t’ Amsterdam 1723—25, commissaris van zeezaaken 1724, 1726—27, wierd door Zijne Hooght den Prince van Oranje, Erfstadhouder der 7 Provinciën, aan gesteld tot Raad der Stad Amsterdam in 1748 Sept, en wierd op zijne beede door Zijne Hoogheid daar van ontslagen en vervolgens ook als oud-Raad. Zij (n.l. Maria Clara van der Hagen) stierf op de hof stede Backers-Hagen aan de kinderziekte den 12e« Maart 1765 en wierd den 15 dito begraven in ons dubbeld eigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 226