200 HET ONTSTAAN VAN DEN NAAM „BACKERSHAGEN" I graf in de Wassenaersche Kerk noordzijde, 8e Bon, no. 8 en 9. Op de zerk zijn gehakt deeze 2 letters, B. H. In dit graf is tevorens begraven Johanna van Mieris, dochter van den konstschilder Willem van Mieris, mede op Backers-Hagen overleden.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 227